Zbornik radova sa Konferencije IX 2022 godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Zbornik radova Konferencije 2020

Zbornik 2020 Naukakom Centar

VII Internacionalna naučna konferencija.

AGENDA VII MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA Novi Pazar 23, 24. oktobar 2020.g.

Pravila o pisanju naučnog rada: Preuzmite PDF

Zbornik radova sa Konferencije 2018, Novi Pazar   Preuzmite PDF:  Zbornik radova

ZAHVALNICE SA UČEŠĆA NA NAUČNOM SKUPU "INFORMATIKA 2018" u BEOGRADU.

Zahvalnica 1
Zahvalnica 2
Zahvalnica 3
Zahvalnica 4