Adresa:

Sandžačka br. 2

36300 Novi Pazar

Telefon:

+381641135583

e-mail:  naukakom@yahoo.com

dr. Mirsad Nukovic:  dr.mirsadnukovic@yahoo.com

NAUKAKOM računi

Dinarski, TR: 155- 35921 – 14
HalkBank

Devizni račun: 155 – 1000000070196-53,
HalkBank